Bilde-/tekstfelt

BEDRIFT/OFFENTLIG

EKSTERIØR/ INTERIØR
7design hjelper deg med bevisst bruk av materialer i forhold til funksjon, design, forskrifter, pris m.m.
Kan være din/deres hjelp i prosjektet til å få oversikt, og ”nøste trådene sammen” til det beste for alle.

 

FORM OG UTTRYKK
I samarbeid med oppdragsgiver bestrebes det på å få til form og uttykk som skal være tilpasset den målgruppen som er ønskelig for bedriften og prosjektet.

 

LYS
Belysning må fungere med funksjonskrav og bør være beviste handlinger. Planlegging av lys vil ofte være i samarbeid med tekniske konsulenter. Det å få riktig belysning i forhold til behov har med arbeidsmiljø og trivsel å gjøre, og er viktig i forhold til funksjon og design.

 

EN MØBLERINGSPLAN hjelper deg å se hva du kan trenge, eller hvor stor plass møblene tar. Ved hjelp av collager /materialprøver, får du et godt innblikk i hvordan helheten blir. På denne måten er du sikret et resultat som du kommer til å ha glede av i mange år.

 

MARKEDET
God kjennskap til produkter i markedet sparer deg for mye tid. En behovsanalyse finner ut hva du/ dere trenger.

Bilde-/tekstfelt