• Møte /befaring med rådgivning på stedet.
 • Oppmåling, planskisser i målestokk.
 • Collage med ideer til farger, materialer og møbleringsstil.
 • Belysningsforslag . Lyskilder i collage med beskrivelser.
 • 3D visualisering av prosjektet.
 • 2D tegning(plantegning) av prosjektet
 • Møbleringsplan i målestokk.
 • Møbleringsforslag og beskrivelser over hvor de kan kjøpes.
 • Innkjøps -hjelp. (personalshopper)
 • Innhenting av priser fra leverandører og håndverkere.
 • Bestilling og oppfølging av leverandører og håndverkere.
 • Oppfølging av prosjekt.