Det kan være utfordrende i en hektisk arbeidshverdag å få booket inn timeavtalene til leverandørene, eks kjøkken og bad. Flere av våre kunder har ønsket hjelp til dette om de er i en oppussing eller byggeprosess. På denne måten har de kunnet fortsette arbeidshverdagen og fokusere på andre gjøremål i hverdagen.

7Design innhenter priser og tilbud fra ulike leverandører og håndverkere. Vi har samarbeidspartnere, og kan forhandle gode priser og tilbud til ditt prosjekt.

Bilder i slide; 3D tegning, møbleringsplan fra hytte, bilde av gardiner/lifter, tegnet spesialinnredninger, arbeidsplass for lærerne på wang, bilde av farge/materialer